EĞİTİM DAĞARCIĞI
Aydın Tiryaki  2000
tiryaki@isbank.net.tr

egitim468tartisma.gif (3728 bytes)

orange01a.gif (250 bytes) OKULLARIMIZDA OKUTULAN MATEMATİK YETERLİ MİDİR? Müyesser SAKA orange01a.gif (250 bytes)

OKULLARIMIZDA OKUTULAN MATEMATİK YETERLİ MİDİR?

1981- 1982 öğretim yılında öğrencilerim arasında yapmış olduğum bir araştırmada yukarıdaki soruyu yönelttim. Bir öğrencimin yanıtı şöyleydi:"Gelişen teknoloji ve bilim matematiğin bir çok alanda yenileşmesini zorunlu kılıyor. Aynı zamanda da yetersiz bırakıyor. Matematik temele dayalı bir ders olduğundan her yıl gelişen teknoloji ve bilimle yenilenmesi gerekir. Ancak o zaman öğrenci matematiğe yabancı kalmaz. Fakat uzun yıllar sonra yeni bilgiler gibi verilen eski bilgilerin birden öğrenciye verilmesi öğrencilerin bocalamasına neden olur. Bu da öğrencinin matematiği unutmasına sebep olur. Gelişen çağa göre yenilenmiş kitaplarla öğrenmeliyiz. O zaman okullardaki matematik dersinin bir anlamı olur."

80 öğrencim arasında yaptığım bu araştırmada diğerleri kısa yanıtlarla yetinmişlerdir. " Yeterli, yeterli değil, ders saatleri azdır." Biçiminde. Özde konuya yaklaşan öğrencimi haklı. Şimdi düşünüyorum, bugün aynı soruya nasıl yanıt alabilirim?

Matematik durağan değildir. Değişen çağın koşullarına göre hızla matematiğin kullanım alanları da değişmektedir. İnsan zekası da bu değişimi çağının önünde götürmektedir. Gelişen teknoloji matematiği her alanında uygulamaktadır. Bu teknolojik gelişmede bizde hızla yerimizi aldığımıza göre matematiğe okullarımızda derste olsa gereken önemi vermeliyiz.

Öğrencilerimizde artık bunun bilincindedir. Karnesinde notu 8 olan öğrenci de ders saatlerinin yetersizliğinden ve iyi öğrenmediğinden şikayet etmektedir. Öğrencilerimiz öğrenmek için gayretli demek burada biz gereken rehberliği yapamıyoruz. Biz gereken rehberliği yaparsak geleceğe güvenle bakan, görevlerini bilen gençleri topluma kazandırmış oluruz. Müyesser SAKA

OKULLARIMIZDA OKUTULAN MATEMATİK YETERLİ MİDİR?  Müyesser Saka
Yazıldığı tarih: 5 Mayıs 2000
1. Güncelleme:
2. Güncelleme:

Son güncelleme : 17 Mart 2001 Cumartesi 17:14

Click Here!